Ajankohtaista / tiedotteet

Tarhian reitin taimenkartta

Tarhian reitille on valmistunut karttapohjainen kuvaus taimenen tunnetusta esiintymisestä reitin vesissä. Karttaan on merkitty myös suurimmat uomien perkaukset. Kartan tausta-aineistona on taulukko, jossa on koottuna tarkempaa tietoa uomakokonaisuuksista. Taimenkartta on rahoitettu Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelma -rahoituksella. https://ym.fi/vedenvuoro


Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke

KEURUS-hankkeessa (Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke) edistetään Keurusselän alueen vesienhoitoa ja vesienhallintaa kunnostussuunnittelun ja sidosryhmäyhteistyön kautta. Hankkeessa nivotaan yhteen maa- ja metsätalouden sekä taajama-alueiden vesienhallinnan tarpeita sitoen kokonaisuuteen vesienhoidolliset tavoitteet. Hankkeessa luodaan myös uusia mahdollisuuksia kehittää alueen elinvoimaisuutta, vetovoimaa sekä elinkeinotoimintaa. Puhtaat vesistöt ovat alueen tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Nyt on aika nostaa ne esille ja etsiä uusia tapoja

Lue lisää >


Tarhian reitiltä

Tarhian reitin koskiin istutettiin 16.6.2021 noin 11 000 taimenen poikasta. Kuvassa Tamppikoskeen on siirtymässä 3 000 taimenta. Reittiä on kehitetty mm. Mäntän energian kalatalousmaksuvaroista. Kuva V-M. Paananen


Tarhian reitillä Rajalankoski-Vääräkoskella järjestetään kunnostustalkoot 14.8.2021.

Koskeen tehdään uusia ja ehostetaan vanhoja kutupaikkoja järvitaimenelle. Lisätietoja: Arto Pummila 040 7515305


Keurusselän uisteluluvan kalastustiedustelu 2020

Keurusselän uistelusaalis 2020 tiedusteltiin sähköisenä kyselynä kaikilta lupia lunastaneilta kalastajilta. Lue saalisraportti Raportit osiosta. Vastaavaa tiedustelututkimusta tehdään laajasti Keski-Suomen alueella ja saalista on tarkoitus seurata vuosittain. Kiitos kaikille vastanneille! Matti


COVID-19 ja kokoukset

KORONA-epidemian vuoksi kalatalousalueen vuosikokous pidettiin vasta 27.8.2020. Pöytäkirja on luettavissa kokousasikirjat välilehdellä. Tautitilanne ei suo järkevää mahdollisuutta pitää käyttö- ja hoitosuunnitteluun liittyvää laajempaa osallistamistilaisuutta. Yksityiskohtaista suunnittelua käydään osakaskuntien edustajien kanssa erikseen. KHS pyritään saamaan kalatalousalueen sivustolle luettavaksi vuoden 2021 kevään aikana.  -Matti


Takaisin etusivulle
Keuruun kalatalousalue

Kauppakatu 19 b

40100 Jyväskylä

040 1626400

© Keuruun kalatalousalue 2021 | Sivuston toteutus: DevNet.fi