Käyttö- ja hoitosuunnitelma ja sen mukaiset kalastuksensäätelytoimenpiteet

Pohjois-Savon ELY-keskus on hyväksynyt Keuruun kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman vuosille 2023-2031 (päätösliite) sekä asettanut voimaan seuraavat käyttö- ja hoitosuunnitelman kalastuksen alueellista säätelyä koskevat asiat:

 1. Solmuväliltään 25-54 mm verkkojen käyttö on kielletty koko Keurusselän altaalla yli
  6 metrin syvyydessä koko vuoden.
 2. Rasvaeväleikatun taimenen alin pyyntimitta on koko Keurusselän altaalla ja
  Ukonselällä 60 cm.
 3. Kuhan alin pyyntimitta Tarhapäänjärvessä on 38 cm.
 4. Keurusselällä Hepolammen reitin jokisuualueella verkkokalastus on kielletty koko
  vuoden.
 5. Keurusselällä Hoskarinjoen ja Elämäistenjoen suualueilla on verkkokalastus kielletty
  koko vuoden.
 6. Keurusselällä Hoskarinjoen ja Elämäistenjoen suualueiden edustalla on
  verkkokalastus kielletty vuosittain 15.8.-31.10. välisenä aikana.
 7. Keurusselällä Ukonpuron suualueella on verkkokalastus kielletty koko vuoden.
 8. Keurusselän Kiviselällä Kupanjoen suualueella ja Kupanjoen alaosassa on
  verkkokalastus kielletty koko vuoden.
 9. Keurusselän pohjoisosassa ja Tarhian eteläosassa verkkokalastus on kielletty koko
  vuoden.
 10. Tarhian reitillä Tarhapäänjärven ja Tarhian välisellä alueella on verkkokalastus
  kielletty koko vuoden lukuun ottamatta Uplanselällä 15.5-15.6. sallittua solmuväliltään
  ≥ 100 mm lahnaverkkojen käyttöä.
 11. Tarhialla on verkkokalastus kielletty vuosittain 15.8.-31.10 välisenä aikana.
 12. Ukonselällä Yltiän reitin (Väärisjoki) suualueen läheisyydessä on verkkokalastus
  kielletty vuosittain 15.8.-31.10. välisenä aikana.
 13. Ukonselällä Yltiän reitin (Väärisjoki) suualueella on verkkokalastus kielletty koko
  vuoden.

Päätöksen mukaiset kalastusta koskevat rajoitukset on merkitty maa- ja
metsätalousministeriön karttapalveluun www.kalastusrajoitus.fi ja löytyvät myös oheisesta päätösliittestä.

Takaisin uutisiin
Keuruun kalatalousalue

Kauppakatu 19 b
40100 Jyväskylä
040 500 9905

© Keuruun kalatalousalue 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi