Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke

KEURUS-hankkeessa (Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke) edistetään Keurusselän alueen vesienhoitoa ja vesienhallintaa kunnostussuunnittelun ja sidosryhmäyhteistyön kautta. Hankkeessa nivotaan yhteen maa- ja metsätalouden sekä taajama-alueiden vesienhallinnan tarpeita sitoen kokonaisuuteen vesienhoidolliset tavoitteet. Hankkeessa luodaan myös uusia mahdollisuuksia kehittää alueen elinvoimaisuutta, vetovoimaa sekä elinkeinotoimintaa. Puhtaat vesistöt ovat alueen tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Nyt on aika nostaa ne esille ja etsiä uusia tapoja tuoda alueellisia tarpeita ja mahdollisuuksia yhteen!

Lisätietoja.

KEURUS-hanke

Takaisin uutisiin
Keuruun kalatalousalue

Kauppakatu 19 b
40100 Jyväskylä
040 500 9905

© Keuruun kalatalousalue 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi