Lupamaksut ja ohjeet

Lupamaksu

Osakaskunnan jäsenille viehelupa maksaa15 €/vuosi ja pyydyslupa 15 €/vuosi. Muut maksut / ks. alla olevat ohjeet.

Lupa lunastetaan maksamalla tilille FI62 5521 1050 0226 38 ja merkitsemällä viestikenttään joko viehelupa tai pyydyslupa, jos maksetaan vain toinen maksu.

Pyydysmerkkejä ei ole käytössä. Kalastuksen valvojat voivat pyytää maksutiedot kalastuskunnan esimieheltä (tapio.lehtinen@netti.fi tai 0400 633991)

Ohjeet maksuista

MAKSUT 2023-2024

 • pyydysmaksu 15 € kalenterivuodessa / kotitalous
  • oikeuttaa 10 pyydysyksikköön
  • 1 normaalikokoinen verkko (ks. ohjeet) vaatii 2 pyydysyksikköä eli verkkojen enimmäismäärä on 5 kpl
  • katiska tai rysä vaatii yhden pyydysyksikön/kpl
  • pyydyslupia ei myydä kalastuskunnan ulkopuolisille
 • viehelupa 15 € kalenterivuodessa / kotitalous
  • vapamäärää ei ole rajoitettu
 • vieraslupa viehekalastukseen 20 € kalenterivuodessa
  • kalastuskunnan ulkopuolisille, vapamäärä rajoittamaton
 • venekohtainen viehelupa 45 € kalenterivuodessa
  • yhdessä veneessä voi olla useampia viehekalastajia, myös ulkopuolisia

Muut ohjeet

 • Kuitti kalastuskunnan maksusta ja valtion kalastonhoitomaksun maksusta tulee olla mukana kalastettaessa.
 • Pyydysmerkkeihin laitetaan (erillisiä pyydysmerkkejä ei käytetä):
  • kalastusluvan haltijan (=maksajan) nimi
  • puhelinnumero tai osoite
  • teksti ”Haikan kalastuskunta”
 •  Jos paikalla on vesiliikennettä, pyydykset on merkittävä nykyisen kalastusasetuksen mukaan vähintään 20×20 cm lipuilla, jotka kiinnitetään vähintään 1,2 m korkeaan salkoon. Jos pyydyksen jokin osa on alle 1,5 metriä pinnasta, pitää lippuja olla 2 kpl kummassakin verkon päässä. Salossa pitää olla väh. 2 cm heijastin(nauha).
 • Jos vesiliikenne on satunnaista, on pyydys merkittävä vähintään 15 cm pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla tai vähintään 40 cm pinnasta olevalla lipulla.
 • Merkkinarujen tulee olla uppoavia tai painotettuja
 • Haikan kalastuskunnan pyydysluvalla saa kalastaa myös Loilan, Kolhon ja Kopareen kalastuskuntien alueella.
 • Vieheluvalla saa edellä mainittujen kolmen alueen lisäksi viehekalastaa myös Kalatirrien kalastuskunnan alueella.
 • Haikan kalastuskunnan alueeseen kuuluu myös Kaiturijärvi.
 • Normaalikokoiseksi verkoksi katsotaan enintään 30 metriä pitkä ja 3 metriä korkea verkko; näiden määrien ylittäminen vaatii aina 2 pyydysyksikköä lisää eli esim. 5 metriä korkea verkko vaatii yhteensä 4 pyydysyksikköä, samoin esim. 60 metriä pitkä verkko.  Verkon silmäkokoa ei rajoiteta, mutta suositellaan riittävän isosilmäisten (vähintään 50 mm) verkkojen käyttöä, jotta esim. kuhaa ei pyydettäisi liian pienenä.
 • Talviverkkojen silmäkooksi suositellaan vähintään 55 mm
 • Suosituksena, että kuhaa pyydetään vain 2 kalaa/uistelija/vrk
 • Verkkoja saa laittaa peräkkäin korkeintaan 90 metrin matkalle (3 normaalipituista verkkoa).
 • Kuhan alamitaksi on päätetty 42 cm (=lain mukainen alamitta)
 • Alamittaiset kalat tulee nykyisen kalastuslain mukaan aina laskea takaisin järveen.  Koskee myös vahingoittuneita ja kuolleita kaloja.
 • Vesilintujen metsästys ei ole sallittua kalastuskunnan alueella.
Haikan osakaskunta

© Keuruun kalatalousalue 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi