Vuosikokous

Vuosikokous pidetään joka toinen vuosi, jos ei erityistä tarvetta ole järjestää lisäksi erillistä kokousta.

Alla viimeisimmän vuosikokouksen pöytäkirja.

———————————————————————————————————-

Haikan kalastuskunta

VUOSIKOKOUS

Paikka:           Kallio-Haikka

Aika :             2.7.2022 klo 12.00-12.15

Läsnä:            Jorma Tirkkonen, Tapio Ala-Haikka, Mikko Suomela ja Tapio Lehtinen. 

 1. Kokouksen avaus

Tapio Lehtinen toivotti kalastuskunnan osakkaat tervetulleeksi.

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Tapio Lehtinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Tirkkonen ja Mikko Suomela

 1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti vähintään 5 päivää ennen kokousta eli KMV-lehdessä 16.6.2022.  Lisäksi on ollut tolppamainos Haikantien varressa.  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

 1. Tilinpäätöksen läpikäynti sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille toimihenkilöille.

Tapio Lehtinen kävi läpi tuloslaskelmat ja taseet tilikausilta 2020 ja 2021. 

Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille toimihenkilöille molemmilta tilikausilta.

 1. Kalastusmaksuista sekä pyydysten määrästä ja laadusta päättäminen

Päätettiin, että noudatetaan Loilan ja Kolhon kalastuskuntien lupamaksuperiaatteita. sekä viehe- että pyydysluvan osalta.  Vuosina 2023-2024 viehelupa on 15 € ja pyydyslupa 15 €.

Kalastuskunnan ulkopuolisille voidaan myydä viehelupaa 20 €/ vuosi.  Lisäksi voidaan myydä vierailijoille venekohtainen lupa viehekalastukseen hintaan 45 €/vuosi. 

Pyydyslupa sisältää 10 pyydysyksikköä.  1 normaalikokoinen verkko vaatii 2 pyydysyksikköä ja katiska tai rysä 1 pyydysyksikön. Normaalikokoiseksi verkoksi katsotaan enintään 30 metriä pitkä ja 3 metriä korkea verkko; näiden määrien ylittäminen vaatii aina 2 pyydysyksikköä lisää eli esim. 5 metriä korkea verkko vaatii yhteensä 4 pyydysyksikköä, samoin esim. 60 metriä pitkä verkko. 

Vapaluvalla kalastavien vapamäärää ei rajoiteta.

 1. Päätetään kalastussuosituksista

Päätettiin jatkaa aiempia suosituksia:

Suosituksena on, että uistellessa kuhaa otetaan ruokakalaksi enintään 2 kalaa/ kalastaja/ kalastusvuorokausi.  Verkon silmäkokoa ei rajoiteta, mutta suositellaan riittävän isojen silmäkokojen (esim. 55 mm) käyttöä, jotta kuhaa ei pyydettäisi liian pienenä. 

 1. Valitaan kolme johtokunnan jäsentä sekä heistä esimies ja varaesimies

Johtokuntaan valittiin Tapio Lehtinen, Jorma Tirkkonen ja Tapio Ala-Haikka.  Esimieheksi valittiin Tapio Lehtinen ja varaesimieheksi Tapio Ala-Haikka.

 1. Rahastonhoitajan ja toiminnantarkastajien valinta

Rahastonhoitajaksi valittiin Tapio Lehtinen.

Toiminnantarkastajiksi eli ns. tilityksen tarkastajiksi valittiin Reijo Heikkonen ja Hannu Jokinen. 

 1. Johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Johtokunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Toiminnantarkastajat eivät myöskään ole perineet palkkiota.

 1. Päätetään, ketkä edustavat kalastuskuntaa.

Esimies voi edustaa yksin kalastuskuntaa.  Varaesimies on varahenkilönä.  Istutusmääristä päättää johtokunta.

 1. Seuraavan kokouksen ajankohta

Sääntöjen mukaan kokous on pidettävä vuosittain maaliskuussa. Koska jäseninä on paljon kesäasukkaita, pidetään vuosikokous kuitenkin vasta aikaisintaan kesäkuussa. Mikäli päätettäväksi ei tule muita kuin kalastusmaksumuutoksia, ei vuosikokousta kuitenkaan pidetä vuonna 2023, joten seuraava kokous on kesäkuussa 2024.  Lupahintojen muuttuessa yleisesti Ukonselällä pidetään vuosikokous myös 2023.

 1. Muut asiat

Esityslistalla ei ollut muita asioita päätettäväksi.

 1. Kokouksen päättäminen

Tapio Lehtinen totesi kokouskutsussa olleiden asioiden tulleen käsitellyksi ja päätti kokouksen.

___________________________________          

Tapio Lehtinen, puheenjohtaja ja sihteeri

Olen todennut edellä olevan pöytäkirjan kokouksen mukaiseksi.

______________________________________               ___________________________________

Jorma Tirkkonen                                                            Mikko Suomela

Haikan osakaskunta

© Keuruun kalatalousalue 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi