Tervetuloa Yltiän osakaskuntaan

Perustietoja Yltiänjärvestä

• Sijaitsee läntisessä Keski-Suomessa Keuruun kaupungissa
• Kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen
• Järven vedet laskevat Alasen, Petäisjärven, Ylisenjärven, Moijasjärven ja Riihijärven kautta Ukonselkään ja edelleen Keurusselkään
• Yltiänjärveen tulee luoteesta vesireitti Tervajärvestä ja toinen pohjoisesta Haukilammesta
• Järven pinta-ala on 363 ha ja sen rantaviivan pituus on 22 km.
• Suurin syvyys on noin 10 metriä ja keskisyvyys on järvessä 2,12 metriä.
• Saaria on järvessä 14 kpl ja niiden yhteinen pinta-ala on 8,24 ha sekä niiden rantaviivan pituus on 5,1 km.
  • Yltiänjärvestä on otettu fysikaalis-kemiallisia näytteitä vuodesta 1979 alkaen. Viimeisimmät vesinäytetulokset ovat vuodelta 2012.
  • Yltiänjärvi on pintavesityypiltään pieni humusjärvi (Ph) ja sen ekologinen tila on erinomainen. 
  • Yltiänjärvestä laskeva Yltiänjoki - Kaijanjoki on ekologiselta tilaltaan tyydyttävä.
  • Järvi on syvyyskartoitettu 31.7 - 1.8.2012. Syvyystietoja voi katsoa mm. KANSALAISEN KARTTAPAIKKA - palvelusta netistä.

Perustietoja Yltiän osakaskunnasta
  • Osakaskunnan pinta-ala on 366 ha
  • Osakastiloja on yhteensä 115 kpl 
  • Osakaskunnan vesialueet sijaitsevat pääosin Yltiänjärvessä. Osa Tervajärvestä ja Alasesta kuuluu myös osakaskuntaan.
  • Osakaskunta on järjestäytynyt vuonna 1976 
  • Osakaskunnan yleinen kokous pidetään vuosittain Pääsiäisen aikaan LANKALAUANTAINA.
  • Hallinnollisesti osakaskunta kuuluu Keuruun kalatalousalueeseen
  • Osakaskunta hoitaa vesialueitaan mm. kalanistutuksin, hoitokalastuksella ja tarkkailemalla vesistöjen tilaa

Yltiän osakaskunta

© Keuruun kalatalousalue 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi