Tiedotteet

Verkkokalastuksen rajoittaminen Tarhian koskireitillä, Tarhialla ja Keurusselän pohjoisosassa

Keuruun kalastusalue on kokouksessaan 12.3.2009 päättänyt jatkaa verkkokalastuksen rajoittamista Tarhian koskireitin kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti ja kalastuslain 32§:n ja 37§:n nojalla ajalla 1.1.2010 - 31.12.2014 seuraavasti:

  1. Verkkokalastus on kokonaan kielletty Tarhianreitillä Tarhapääjärven ja Tarhiajärven välisillä vesialueilla lukuunottamatta lahnan pyyntiä kesäkuun aikana Sammion- ja Uplanselällä vähintään 100mm:n solmuvälisillä lahnaverkoilla.
  2. Verkkokalastus on kokonaan kielletty Tarhianjärvellä Lehtiniemen ja Pappilanniemen kärjen välisellä vesialueella, sekä Tarhianjoen suulla 300 metrin matkalla jokisuusta.
  3. Muulla osalla Tarhiaa ja Keurusselän pohjoisosaa, eli Kaunissaaren pohjoispuolella, verkkojen silmäkoon solmuväli rajoitetaan siten, että 15.08 - 31.10 välisenä aikana yli 30mm:n solmuvälisten verkkojen käyttö on kielletty. Muuna aikana 31 - 54mm:n solmuvälisten verkkojen käyttö on kielletty. Edellämainitut solmuvälirajoitukset eivät koske Kivilahden- Haitonsalmen puoleista haaraa linjan Pappilanniemen kärki - Kaunnissaaren länsipuoli.

Perustelut:

Kalastuslain 32§:n ja 37§:n mukaan kalastusalue voi antaa määräajaksi tiettyjä vesialueita koskevia asetuksesta poikkeavia määräyksiä verkkojen sallitusta silmäkoon solmuvälistä, jos kalastuslain 1§:ssä säädettyjen tavoitteiden saavuttaminen sitä erityisesti vaatii. Kalastusalue voi myös samasta syystä määräajaksi kieltää muunkin kuin langasta kudotun, muutoin luvallisen pyydyksen käyttämisen, tai rajoittaa sen käyttöä.

Keurusselältä kunnostetulle Tarhian koskireitille elo- lokakuulla kutemaan nousevat taimenet joutuvat kulkemaan Keurusselän pohjoispään kapeikon kautta Tarhialle ja sieltä ylös koskireitille. Keväisin vaellusikäiset taimenen poikaset vaeltavat samaa reittiä syönnösalueelleen Keurusselälle. Näiden vaellusten turvaamiseksi rajoitetaan verkkojen sallittuja silmäkoon solmuvälejä edellä mainitulla tavalla Tarhialla ja Keurusselän pohjoisosassa. Taimenen vaelluksen turvaamiseksi määrättävät kalastusrajoitukset on esitetty myös Tarhian koskireitin kalataloudellisessa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa, jonka Keuruun kalastusalueen kokous on vahvistanut 20.03.1997.

Rajoitusalueen kartta

Keuruun kalastusalueen kokous 30.03.2006

PÄÄTÖS

VERKON SOLMUVÄLIN SEKÄ KUHAN, JÄRVITAIMENEN JA JÄRVILOHEN ALAMITAN MÄÄRÄÄMINEN KEURUUN KALASTUSALUEELLA ALLA ERITELLYSTI AJALLA 01.5.2006 - 31.12.2010

  1. Keuruun kalastusalue kieltää solmuväliltään 25 - 54 mm verkkojen käytön Keuruun kalastusalueella yli kuuden metrin syvänteissä seuraavissa järvissä: Keurusselkä, Pihlajavesi ja Sinervä.
  2. Kuhan, järvitaimenen ja järvilohen alamitaksi määrätään 42 cm kaikilla Keuruun kalastusalueen järvialueilla.


Molemmat kiellot ovat voimassa 01.05.2006 - 31.12.2010.

PERUSTELUT
KL 35 ja 37 pykälien ja Keuruun kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman, kohdan 1.4.2. perusteella on todettu, että näillä päätöksillä lisätään pysyvästi kalastusalueen kuha-, järvitaimen- ja järvilohisaaliita sekä parannetaan lajien luontaisia lisääntymismahdollisuuksia alueen vesistöissä.