Toiminnanjohtaja
Matti Havumäki
Kauppakatu 19 b
40100 Jyväskylä
040 1626 400
matti.havumaki@ahven.net

Puheenjohtaja 
050 526 9241
Pekka Pietiläinen